Profesjonalne tłumaczenia na język rosyjski i z rosyjskiego

W ofercie naszego biura nie mogło zabraknąć przekładów z języka rosyjskiego i na ten język. Dlaczego? To proste.

Język rosyjski należy do dziesięciu języków świata używanych przez największą liczbę ludzi. Według różnych szacunków posługuje się nim w sumie 250–300 mln osób. Dla 145 mln z nich jest pierwszym językiem. Są to głównie obywatele Rosji, a także Białorusi, Kazachstanu i Kirgistanu – krajów, w których rosyjski jest językiem urzędowym. Na co dzień językiem tym biegle posługują się także mieszkańcy innych krajów poradzieckich, takich jak np. Ukraina, Azerbejdżan czy Łotwa. Ale też wielu obywateli Finlandii czy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, potomkowie imigrantów z Rosji i ZSRR.

Te miliony osób to m.in. naukowcy, samorządowcy, przedsiębiorcy, turyści. I potencjalni klienci: w samej Rosji żyje 144,5 mln obywateli, tworzących ogromny rynek zbytu m.in. dla produktów z Polski – maszyn, urządzeń, pojazdów, mebli. Ponadto Rosja to źródło surowców dla polskich firm, m.in. paliw płynnych i drewna. Nie mówiąc o prężnych ośrodkach naukowych, rozwijających się transporcie i logistyce transkontynentalnej i innych obszarach dynamicznego rozwoju.

Obecnie Polska zamyka pierwszą dziesiątkę partnerów handlowych Rosji, ale może zająć w tym zestawieniu wyższe miejsce. Dynamicznie rozwija się też współpraca gospodarcza z Ukrainą, Kazachstanem i innymi krajami, w których mówi się po rosyjsku. Ich rozwijające się rynki to ogromne szanse dla polskich firm, ale też jednostek naukowych, uczelni itd.

Obsługujemy kompleksowo

Warunkiem wykorzystania tych szans jest możliwość precyzyjnego porozumiewania się. I to właśnie zapewnia nasze biuro tłumaczeń.

A ponieważ szanse te dotyczą niemal wszystkich sfer aktywności, nasi translatorzy oferują profesjonalne tłumaczenia:

i z każdej innej dziedziny.

Zapewniamy przekłady:

  • umów, porozumień,
  • dokumentów biznesowych i finansowych,
  • specyfikacji technicznych i innych materiałów z dziedziny techniki,
  • stron internetowych,
  • haseł reklamowych i wszelkich materiałów wykorzystywanych w kampaniach promocyjnych

i inne.

LIngonika oferuje Klientom szukającym profesjonalnego tłumaczenia z języka rosyjskiego i na ten język kompleksową obsługę. Co to oznacza? Przede wszystkim możliwość zlecenia nam tłumaczenia w parze język rosyjski – język polski, jak i w kombinacji z drugim językiem obcym. Podejmujemy się przekładów zarówno krótkich, jak i obszernych materiałów, tak zwykłych, jak i o charakterze formalnym (np. umowy, dokumenty stanu cywilnego, urzędowe zaświadczenia itp.).

W razie potrzeby zapewniamy usługi tłumacza przysięgłego. W tym przypadku prosimy pamiętać, że wycena dokonywana jest na podstawie strony liczącej 1125 znaków ze spacjami (standardowa strona obliczeniowa dla tłumaczeń przysięgłych).

Atrakcyjne terminy realizacji zleceń to jeden z atutów naszego biura. Zapewniamy je pomimo dwustopniowej weryfikacji jakości wykonanej pracy: po tym, jak tłumacz oddaje przekład, trafia on do drugiego tłumacza, a potem do korekty. Dopiero zaakceptowane w tym trybie, czyli dobrze wykonane tłumaczenie zostaje przekazane Klientowi. Dotyczy to również zleceń ekspresowych i weekendowych.

Tłumacze jak saperzy

To nie jedyny nasz sposób na to, by zapewnić Klientom przekłady o najwyższej jakości. Drugim jest powierzanie tłumaczenia pisemnego native speakerom z wiedzą z dziedziny, której dotyczy zlecenie.

Także tłumaczenia na język rosyjski wykonują native speakerzy. Dlaczego? Bo nie tylko świetnie znają język, ale też wychwytują wszelkie niuanse wypowiedzi i pułapki związane z różnicami kulturowymi.

A warto pamiętać, że nasze języki – polski i rosyjski – pełne są niespodzianek i pułapek, co wynika po części z ich bliskiego pokrewieństwa (oba wywodzą się z tej samej grupy języków słowiańskich) i sąsiedztwa Polski i Rosji.

W polszczyźnie funkcjonuje sporo zapożyczeń z języka rosyjskiego. Należą do nich choćby takie słowa jak: Sowieci, chałtura, wertepy, szuja, żul. Ale istnieją też liczne kalki językowe, które choć powszechnie stosowane, są błędami: na budynku / na magazynie zamiast w budynku, w magazynie; póki co zamiast na razie, tymczasem; tym niemniej zamiast mimo to, jednakże itd. Podobnie jest w przypadku języka rosyjskiego. Sąsiedztwo naszych krajów wpływało bowiem i wpływa na oba języki. Na dodatek dla Rosji Polska często była oknem na zachodni świat, przez które wraz z modami i ideami przedostawały się i słowa. I zostawały – nie zawsze we właściwej formie.

Doświadczony tłumacz nie da się w takie pułapki złapać. Dlatego gdy ktoś mówi: „Znam język rosyjski, oferuję tłumaczenia ustne i pisemne”, dobrze jest sprawdzić, czy nie jest to tylko znajomość „ze słyszenia”. A najlepiej skorzystać z usług sprawdzonego biura tłumaczeń – takiego jak Lingonika.