Tłumaczenia techniczne

Jest bardzo prawdopodobne, że tłumaczenia techniczne były jednymi z pierwszych, jakich dokonywali ludzie. Wszak przedmiotem wymiany między plemionami posługującymi się odmienną mową mogły być wytwory ludzkiej pracy i myśli wraz z objaśnieniem, co to jest, do czego służy i jak działa.

Dziś, jak się szacuje, tłumaczenia tekstów technicznych i wypowiedzi stanowią zdecydowaną większość przekładów – nawet 90 proc. A to dlatego, że tym, co na co dzień łączy ludzi mówiących różnymi językami, jest gospodarka. Ta zaś opiera się na przepływie dóbr.

Przepływ ten jednak nie byłby możliwy, gdyby nie tłumaczenie dokumentacji technicznej. Dotyczy to zarówno krótkich pouczeń dotyczących obsługi różnego rodzaju wyrobów, jak i instrukcji obsługi maszyn i urządzeń do ich wytwarzania, a także instalacji i konfiguracji oprogramowania itd.

Ale wymiana gospodarcza coraz częściej dotyczy samego know-how, czyli wiedzy, jak wytwarzać różne dobra czy świadczyć usługi, by przyniosło to jak największe korzyści.

Przepływ nowoczesnych technologii odbywa się na każdym możliwym poziomie: od małych start-upów, przez wymianę z udziałem globalnych koncernów, po poziom państw i organizacji międzynarodowych. Obejmuje zarówno usprawnienia tego, co już znane, np. w zakresie energochłonności czy obniżenia emisji szkodliwych substancji, jak i innowacje rewolucjonizujące daną dziedzinę.

Ten przepływ wiedzy, coraz częściej będącej jedynym obiektem wymiany, nie byłby możliwy bez pracy biur tłumaczeń technicznych i profesjonalnych translatorów, spełniających jednocześnie kilka warunków. Aby bowiem zapewnić wysoką jakość tłumaczonego materiału, nie wystarczy świetna znajomość języka oryginału i języka przekładu.

Trzeba również znać się na danej dziedzinie. Tylko wówczas tłumaczenie dokumentów technicznych będzie rzeczywiście odzwierciedlało zawarte w nich myśli, wiedzę, opis toku postępowania, listę koniecznych do zastosowania procedur, specyfikację surowców i ich jakości itd. – słowem to wszystko, co sprawia, że produkt wygląda i działa w określony sposób, a nie inaczej, że ten a nie inny sposób postępowania z nim umożliwia korzystanie z jego funkcji i zabezpiecza przed skutkami błędów, np. awarią.

Ponadto, oprócz umiejętności językowych i wiedzy z danej dziedziny, trzeba mieć dobrą orientację w różnicach kulturowych między krajem pochodzenia oryginału i krajem, dla którego przeznaczony jest przekład. Tylko wtedy tłumacz wychwyci np. przypadek, gdy ta sama nazwa stanowiska w dwóch krajach oznacza odmienne zadania, kompetencje i zakresy odpowiedzialności.

Dlatego biuro tłumaczeń technicznych dbające o najwyższą jakość usług korzysta z pracy translatorów z wiedzą z poszczególnych dziedzin techniki. Tak jest i w naszym przypadku: nasi tłumacze to inżynierowie budowlani, automatycy, elektrycy, mechanicy, gazownicy, informatycy… Ich kierunkowe wykształcenie gwarantuje pełne zrozumienie tłumaczonych tekstów oraz zastosowanie właściwej terminologii i słownictwa branżowego. To oni zapewniają naszym Klientom wysokiej jakości tłumaczenia techniki rozumianej jako sposób wytwarzania różnych dóbr i świadczenia usług.

Nasi translatorzy od wielu lat wykonują tłumaczenia tekstów technicznych z m.in. takich dziedzin, jak:

 • energetyka,
 • elektryka,
 • elektronika,
 • motoryzacja,
 • lotnictwo,
 • robotyka,
 • mechanika,
 • automatyka,
 • produkcja i procesy produkcyjne,
 • budownictwo,
 • inżynieria wodno-lądowa,
 • sprzęt komputerowy,
 • sieci komputerowe,
 • nowoczesne technologie,
 • ochrona środowiska,
 • BHP

i wiele, wiele innych.

Ich dziełem są tłumaczenia specyfikacji technicznej różnorakich produktów, a także:

 • opisy procesów technologicznych,
 • specyfikacje istotnych warunków zamówienia,
 • programy funkcjonalno-użytkowe,
 • decyzje środowiskowe,
 • kontrakty,
 • instrukcje obsługi,
 • katalogi,
 • normy,
 • patenty.

Dzięki umiejętnościom, kompetencjom i bogatemu doświadczeniu naszych profesjonalnych tłumaczy technicznych Klienci otrzymują przekłady najwyższej jakości w krótkim czasie i atrakcyjnej cenie. Jest to możliwe również dzięki stosowaniu przez nas procedur zapewniających stały kontakt z Klientem i maksymalne wykorzystanie możliwości translatorskich. Zajmuje się tym project manager, który ustala harmonogram działań i terminy ich realizacji oraz koordynuje pracę tłumaczy.

Każdy przekład jest weryfikowany przez drugiego tłumacza technicznego, a potem przez korektora; dopiero tak przygotowane tłumaczenie tekstu trafia do zleceniodawcy.

W swojej pracy nasi tłumacze korzystają z programów typu CAT (ang. computer-assisted translation). Nie należy go mylić z tłumaczeniami maszynowymi czy wykonywanymi przez sztuczną inteligencję! CAT to specjalistyczne oprogramowanie usprawniające proces przekładu: pozwala m.in. zachować spójność tłumaczenia, w tym stosowanej nomenklatury technicznej, a tam, gdzie występują powtórzenia (np. w opisach powtarzalnych czynności czy procedur, stosunkowo częstych w tekstach technicznych), oszczędzają czas i pracę tłumacza, bo umożliwiają szybkie wkomponowanie w przekład już gotowych fragmentów.

Każdy z naszych translatorów wykonuje tłumaczenia dokumentów technicznych w całości, co oznacza, że obejmują one także infografiki – rysunki, wykresy, zestawienia tabelaryczne, zdjęcia itp. Na życzenie Klienta tak przygotowany przekład możemy powierzyć grafikowi zajmującemu się składem DTP. Dzięki temu zlecenie nam przekładu dokumentacji technicznej oznacza nie tylko uzyskanie najwyższej jakości tłumaczenia, ale i wizualnej spójności przełożonego dokumentu z oryginałem.