Tłumaczenia z certyfikacją ISO 17100: pełna gwarancja jakości

Tłumaczenia Twoich tekstów muszą być po prostu doskonałe. Aby sprostać temu wymaganiu, LIngonika spełniła najwyższe wymagane kryteria zgodności z najnowszymi normami tłumaczeniowymi ISO 17100. Oznacza to, że można od nas oczekiwać najwyższej jakości od pierwszego spotkania z klientem do produktu końcowego. 

Wymagania ISO 17100 regulują jakość tłumaczeń wykonywanych dla wszystkich firm, agencji, instytucji i ogólnie wszystkich klientów na całym świecie. Zrozumienie, czym jest owa norma, pomoże wybrać takie biuro tłumaczeń, które spełnia wymagania oraz uniknie narażenia się na otrzymanie usług o niedostatecznej klasie.

Norma ISO 17100 określa, czego się oczekuje od najważniejszych procesów w branży tłumaczeń. Podaje, jakie kwalifikacje powinni spełniać specjaliści w branży tłumaczeń, począwszy od samych tłumaczy, a skończywszy na menedżerach projektów i redaktorach.

Norma wymienia również wymogi jakości każdego etapu projektu tłumaczeń, w tym: zasoby, przygotowania, sam etap tłumaczenia oraz etap po tłumaczeniu, a przed oddaniem gotowego pliku.

ISO 17100 jest „złotym standardem” jakości tłumaczeń i nie istnieją żadne inne porównywalne certyfikaty w tej dziedzinie. Innymi słowy – jest to jedyna wiarygodna norma dla tłumaczeń pisemnych.

Jeśli chcesz znaleźć biuro tłumaczeń, któremu możesz zaufać, przeczytaj więcej informacji na temat procesu certyfikacji do ISO 17100.

Co to jest certyfikat ISO 17100

Każde biuro tłumaczeń, każdy tłumacz może o sobie powiedzieć, że zna normę ISO 17100, i reklamować się jako „pracujący zgodnie z wymogami ISO 17100”, ale to jeszcze nie znaczy, że ich przestrzega. Jedynym sposobem uzyskania pewności jest wybranie takiego biura, które faktycznie dysponuje certyfikatem ISO 17100.

Certyfikat ten nie jest wydawany jakimkolwiek dostawcom usług tłumaczeniowych. Aby go uzyskać, biuro tłumaczeń musi przejść rygorystyczny proces certyfikacji.

Pierwszy krok rozpoczyna się od procesu aplikacyjnego. Każde biuro tłumaczeń musi ubiegać się o certyfikację za pośrednictwem oficjalnego partnera certyfikującego.

Drugi punkt to przejrzystość. Wnioskujący muszą ujawnić informacje o sobie, w tym dowód zgodności z prawnymi aspektami ISO 17100.

Po przedstawieniu go przechodzą etap trzeci: rygorystyczny audyt. Tylko on może dowieść, że biuro tłumaczeń spełnia wszystkie wymagania normy ISO 17100. To najważniejsza część całego procesu i przyznajemy, że stając twarzą w twarz z audytorem, czuliśmy lekki niepokój.

Celem audytu jest zebranie jak największej liczby dowodów zgodności. Partner certyfikujący wykonuje następujące czynności:

  • audytowanie zleceń wykonanych przed certyfikacją,
  • długie rozmowy z pracownikami firmy,
  • monitorowanie bieżących tłumaczeń.

Audytorzy są bardzo skrupulatni i przeszkoleni, a w naszym przypadku była to austriacka firma LICS.

Po zakończeniu audytu specjaliści sporządzają kompleksowe sprawozdanie i przesyłają je instytucji certyfikującej. Jeśli zostanie zatwierdzone, firma tłumaczeniowa otrzyma certyfikat.

Ale to nie wszystko: aby utrzymać certyfikację ISO 17100, należy zawsze spełniać jej wymogi, bo oko audytora jest jak Oko Saurona – nigdy się nie zamyka! W jaki sposób instytucje certyfikujące wiedzą, że biuro nie schodzi z właściwej drogi? Otóż przeprowadzają okresowe audyty.

W jaki sposób norma ISO 17100 określa jakość

ISO 17100 precyzuje wytyczne dla każdej osoby w łańcuchu projektowym. Dlatego tłumacze, menedżerowie, redaktorzy, recenzenci, weryfikatorzy i profesjonaliści od tłumaczeń dwujęzycznych muszą spełniać ściśle określone warunki, dysponować najwyższymi  kwalifikacjami, aby biuro mogło otrzymać certyfikat.

ISO 17100 określa, w jaki sposób należy przeprowadzać każdy etap projektu tłumaczeniowego. Na przykład: tłumacz musi sprawdzić swoją pracę przed przekazaniem jej weryfikatorowi. ISO 17100 wymaga od biura przeprowadzenia drugiej weryfikacji (przez drugą parę oczu) i skrupulatnego sprawdzenia, czy tłumaczenia spełniają oczekiwania klienta.

Wreszcie ISO 17100 stanowczo zaleca ponowne sprawdzenie tekstu tuż przed oddaniem go zleceniodawcy. Ergo: zanim zlecicie tłumaczenie, zapytajcie, czy biuro zatrudnia etatowego korektora… i nie dajcie się zbyć prostemu „tak” – poproście o konkrety.

Świadcząc usługi zarówno jednojęzyczne (na przykład copywriting lub korektę), jak i dwujęzyczne, ściśle przestrzegamy zaleceń ISO 17100, ponieważ jest to po prostu dobra praktyka. Tłumaczenia z jednego języka na drugi muszą zawsze przejść proces sprawdzenia przez drugą parę oczu, a wszelkie korekty są wykonywane przed dostarczeniem tłumaczenia klientowi.

Etap przygotowania projektu według normy ISO 17100

Samo tłumaczenie tekstu to tylko jedna z integralnych części ogólnego procesu (projektu). Audytor certyfikacji ISO 17100 ocenia również, co dzieje się przed tłumaczeniem i po jego zakończeniu.

Zapewnienie jakości rozpoczyna się jeszcze przed faktycznym procesem tłumaczenia. Pierwszy punkt to rozpoznanie potrzeb klienta. Norma ISO 17100 zawiera odpowiednie przepisy dotyczące „fazy przedprodukcyjnej”: zadajemy pytania, co klient chce osiągnąć, kto jest dla niego odbiorcą tekstu, czego oczekuje.

Ten pierwszy etap, zgodnie z ISO 17100, musi obejmować:

  • podanie klientowi wyceny, choćby szacunkowej;
  • ocenę projektu;
  • stworzenie i podpisanie umowy bądź porozumienia pomiędzy klientem a biurem tłumaczeń;
  • postępowanie z wrażliwymi informacjami uzyskanymi od klienta;
  • standardy zapewniania poufności danych i projektu;
  • praktyki administracyjne biura tłumaczeń;
  • określenie preferencji językowych (np. czy język angielski ma być amerykański, brytyjski, a może australijski; czy hiszpański ma być właściwy dla Hiszpanii czy Meksyku lub innych krajów amerykańskich).

Są to jedne z głównych czynników „przedprodukcyjnych”, które biuro tłumaczeń musi stosować, a partnerzy certyfikujący nie mają litości i nie przymykają oka!

Znaczenie zasobów dla zapewnienia jakości tłumaczeń

Czy obawiasz się, że biuro tłumaczeń nie dysponuje najlepszymi zasobami lub profesjonalistami do wykonania zlecenia? Nie musisz się o to martwić w przypadku ISO 17100.

Norma ta określa bowiem także wymagania dotyczące zasobów niezbędnych do wykonania każdego zlecenia. Ale to nie wszystko: certyfikowane biuro tłumaczeń podlega wymogowi rejestrowania swoich zasobów i musi aktualizować wszystkie protokoły, wytyczne czy technologie tłumaczeniowe w celu dostosowania ich do najnowszych przepisów ISO 17100.

Przepisy dotyczące zasobów ISO 17100 sprawiają, że każdy tłumacz dysponuje kompetencjami i kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania powierzonego zlecenia oraz posiada oprogramowanie, procedury kontroli jakości, a przede wszystkim został dokładnie sprawdzony przez biuro.

Norma ISO 17100 dla etapu poprodukcyjnego

Projekt tłumaczenia nie może być zakończony, dopóki nie przejdzie rygorystycznej fazy poprodukcyjnej. Tu znowu ISO 17100 określa kryteria, dzięki którym klienci mogą mieć pewność, że ich tłumaczenia są najwyższej jakości.

Norma ta posunęła jakość poprodukcyjną o krok dalej, wymagając od biur tłumaczeń komunikowania się z klientami po dostarczeniu tłumaczenia. Chodzi tu nie tylko o upewnienie się, że klient otrzymał dokładnie to, czego oczekiwał, ale także utrzymanie silnych relacji.

Zgodnie z nową normą ISO 17100 biura tłumaczeń muszą gromadzić opinie klientów, odpowiednio zarządzać ewentualnymi modyfikacjami już po oddaniu tekstu, obsługiwać roszczenia i oceniać zadowolenie klientów po zakończeniu projektu. I jeszcze jedno: od certyfikowanego biura tłumaczeń wymaga się archiwizacji zakończonych zleceń.

Norma ISO 17100 ma na celu zapewnienie najwyższej jakości usług tłumaczeniowych. W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z certyfikowanym biurem tłumaczeń – czyli nami.

Certyfikacja ISO 17100 ma znaczenie

Zapraszamy! Wystarczy się skontaktować z naszymi specjalistami ds. tłumaczeń, aby uzyskać przewagę nad swoją konkurencją!

 

jakość ISO 17100jakość ISO 17100

Lingonika -Ltd.-20190415.pdf”>Lingonika -Ltd.-20190415.pdf.png” alt=”” width=”193″ height=”103″>English to Polish volunteer translator
English to Polish volunteer translator

I am also a professional translator : English to Polish professional translator


Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia specjalistyczne i tłumaczenia techniczne!