Tłumaczenia prawnicze

tłumaczenia prawnicze

Język prawniczy jest do tego stopnia trudny dla kogoś, kto nie studiował prawa, że problem już sprawia rozróżnienie: co jest tekstem prawniczym, a co tekstem prawnym. Tymczasem różnica jest dość istotna: prawne to takie jak na przykład akty prawne, ustawy, rozporządzenia, a także konstytucja i są pisane językiem prawa. Są to teksty, które służą do tworzenia prawa. Prawniczymi tekstami mogą być z kolei analizy prawnicze, akty notarialne, artykuły naukowe czy dokumenty sądowe, a pisane są językiem prawniczym. Proste?

Język stosowany w tekstach prawnych i prawniczych oraz określone pojęcia mogą się znacznie różnić w zależności od kraju, bo w każdym obowiązuje inny system prawny. To dlatego takie tłumaczenia wymagają wyspecjalizowanych tłumaczy, którzy nie tylko opanowali do perfekcji język obcy, ale jednocześnie orientują się w tematyce i są na bieżąco z przepisami prawnymi. W naszej firmie są nimi eksperci prawidłowo posługujący się terminologią prawniczą, znający się na systemach i procesach prawnych, regularnie pogłębiający wiedzę. W miarę jak pojawiają się nowe akty prawne i rozporządzenia, dbają oni o zapoznawanie się z tymi zmianami. Wielu spośród współpracujących z nami tłumaczy to prawnicy. Możemy dzięki temu gwarantować, że profesjonalne tłumaczenia prawnicze pozwolą Państwu uniknąć nieprzewidzianych problemów w przyszłości. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, a tym, co odróżnia nas od wielu innych biur tłumaczeń, jest posiadanie wysokiego ubezpieczenia od błędów w sztuce.

Specjalizujemy się również w tłumaczeniach z zakresu ubezpieczeń, takich jak polisy, warunki ubezpieczeń czy pełnej dokumentacji związanej z likwidacją szkód.

Przetłumaczyliśmy wiele projektów unijnych, a w naszym zespole są tłumacze, którzy tłumaczyli – i tłumaczą – dyrektywy Unii Europejskiej.

„Ze względu na złożoność struktur Unii Europejskiej oraz liczbę państw do niej należących przekład aktów normatywnych UE jest wysoce złożony – podlega on silnym rygorom formalnoprawnym. W związku z wielokulturowością UE przekład tekstów powoduje przenoszenie wzorców pomiędzy kulturami. Przynależność do większej wspólnoty międzynarodowej, jak również dynamiczne procesy internacjonalizacji sprzyjają wpływowi wspólnej kultury europejskiej na kultury poszczególnych państw. Wykształcił się także specyficzny europejski język prawa, który ma wpływ na konstruowanie aktów prawnych w państwach członkowskich. Rozwój tzw. eurożargonu oraz europeizacji komunikacji językowej sprawia, że przekład należy rozpatrywać właśnie w tych kategoriach, a także przyczynia się on do zmian leksykalnych czy schematycznych tłumaczonych tekstów”.

Otwarcie na rynki zagraniczne oznacza konieczność wykonywania tłumaczeń wielu dokumentów, od aktów założycielskich spółek i raportów finansowych po oferty handlowe i poważne kontrakty. Jesteśmy gotowi reagować na Państwa potrzeby. Zrealizowaliśmy wiele międzynarodowych projektów, w których od dobrego tłumaczenia wiele zależało. Jesteśmy niewidzialnymi autorami licznych kontraktów dla firm zajmujących się międzynarodowym pośrednictwem pracy, agencji marketingowych wykonujących fantastyczne kampanie reklamowe, a także producentów przepysznych polskich specjałów, którymi rozkoszują się mieszkańcy kilkunastu europejskich krajów.

Czy potrzebuję tłumaczenia uwierzytelnionego? Czasem odpowiedź jest oczywista, gdyż odpowiednie urzędy informują o takiej potrzebie. Często jednak nie ma takiej konieczności, a brak „przystawienia pieczątki” nie oznacza, że tekst został potraktowany z mniejszą starannością. Z drugiej strony jednak w Polsce tylko tłumaczenie uwierzytelnione (zwane potocznie przysięgłym) ma moc prawną równorzędną z oryginałem – podkreślmy: prawną. Oczywiście można zlecić tłumaczenie „przysięgłe” każdego tekstu i w naszym środowisku krążą anegdotki o tym, jak klient zlecał tłumaczenie „z pieczątką” tekstu marketingowego o produktach spożywczych, sądził bowiem, że tylko pieczątka gwarantuje solidność przekładu.

I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa: zachowanie w tajemnicy przekazywanych nam informacji i bezpieczeństwo Państwa dokumentów jest dla nas najważniejsze, dlatego wszyscy tłumacze współpracujący z naszą firmą podpisują stosowne umowy o poufności, a same dokumenty są przechowywane w specjalny sposób.

Tłumaczymy następujące dokumenty:

 • akty notarialne
 • akty prawne
 • patenty
 • umowy
 • umowy międzypaństwowe
 • akty procesowe
 • certyfikaty i pozwolenia
 • deklaracje
 • dokumenty rejestracyjne i finansowe
 • dokumenty sądowe
 • ekspertyzy prawne
 • interpretacje
 • kodeksy i inne ustawy
 • księgi wieczyste
 • licencje
 • odpisy z KRS
 • opinie prawne
 • orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości
 • orzeczenia
 • oświadczenia
 • pełnomocnictwa
 • postanowienia
 • potwierdzenia zgłoszenia wynalazku 

i wiele innych.

Jako renomowane biuro tłumaczeń, dbamy o precyzję i skrupulatność w pracy z powierzonymi nam tekstami, troszcząc się o to, by tłumaczenia były całkowicie wierne dokumentom źródłowym i jednocześnie spełniały wymagania odpowiedniego systemu prawnego. Proces prowadzenia takiego projektu wygląda następująco: przyjęcie tekstu i jego analiza > przekazanie odpowiedniemu tłumaczowi > odebranie i przesłanie drugiej osobie do sprawdzenia > ostateczna korekta językowa > oddanie tłumaczenia zleceniodawcy. Ten wielostopniowy sposób pracy wyklucza do minimum jakiekolwiek niedociągnięcia.

Gdy potrzebne jest skorzystanie z wiarygodnej, sprawdzonej agencji tłumaczeń prawniczych, z odpowiednią certyfikacją i dużym doświadczeniem – zaufaj nam i skontaktuj się z nami!