Tłumaczenia dla finansów

W słynnym filmie „Kabaret” Liza Minnelli i Joel Grey śpiewali: „Pieniądze sprawiają, że świat się kręci”. Ale pieniądz jako taki pojawił się dopiero w VII wieku p.n.e. Co zatem napędzało świat wcześniej? To samo, tylko pod inną postacią.

Pierwsze środki płatnicze pojawiły się już w czasach, gdy ludzie zorganizowani byli w plemiona i wytwarzali najprostsze narzędzia. Funkcję pieniądza wypełniały wówczas te narzędzia, a także to, co za ich pomocą zdobyto: mięso, jadalne rośliny, skóry do okrycia.

Potem, zależnie od cywilizacyjnego zaawansowania, miejscowej kultury i lokalnych zasobów, płacidłem były m.in.: skóry zwierzęce i tkaniny (np. w średniowiecznej Polsce), ziarna kakaowe i pióra rzadkich ptaków (u Azteków), bryłki soli (m.in. w Tybecie), alkohol (choćby podczas podboju ziem należących do Indian), a także muszelki, szklane koraliki, broń, bryłki cennych kruszców, kamienie szlachetne, oryginalne rękodzieło.

Do tej pory się zdarza, że środkiem zapłaty są chleb lub inne podstawowe artykuły spożywcze, a także papierosy i wódka. Stosują je choćby ludzie na zamkniętych terenach, takich jak obozy dla imigrantów, jak wcześniej w gettach i obozach wojskowych czy koncentracyjnych podczas II wojny światowej.

Od początku cenne

Pierwsze pieniądze w postaci bilonu pojawiły się najprawdopodobniej w VII wieku p.n.e. W każdym razie z tego okresu pochodzą najstarsze znalezione monety. Wytwarzano je w Fenicji (tereny dzisiejszego Libanu, zachodniej Syrii i północnego Izraela), Lidii (obecnie Turcja) i Argolidzie (obecnie Grecja).

Wartość monet bardzo długo była bezpośrednio związana z wartością kruszcu, z którego je wykonano. A była ona duża. Dlatego przez wiele stuleci płacenie monetami było stosunkowo rzadkie, o wiele rzadsze niż wymiana towarowa.

Z kolei pierwsze banknoty wydrukowano i wprowadzono do obrotu w Chinach prawdopodobnie w VII wieku n.e. W Europie zaczęto je stosować sześćset lat później. Ich wartość wynikała z zabezpieczenia w złocie.

Najstarsze polskie banknoty wyemitowano w 1794 roku. Były to bilety skarbowe o nominałach 5, 10, 25, 50, 100, 500 i 1000 złotych polskich i łącznej wartości 60 mln złp. Za emisją stała Rada Najwyższa Narodowa – rząd powołany w związku z insurekcją kościuszkowską. Dzięki biletom chciał uzyskać środki na działania wojenne. (O początkach bankowości na ziemiach polskich można przeczytać tutaj).

Wartość zaufania

Biura tłumaczeń, takie jak Lingonika, rzadko mają okazję przekładać takie informacje. Nie są też one powszechnie znane. Dlatego się nimi dzielimy.

Na co dzień obsługujemy firmy i instytucje nawiązujące bądź kontynuujące współpracę międzynarodową. Może ona dotyczyć bardzo różnych obszarów, dlatego Lingonika ma zespół tłumaczy o szerokich kompetencjach. Jedną z nich jest dokonywanie tłumaczeń ekonomicznych.

Nasi translatorzy zajmują się przekładami wszelkiego rodzaju dokumentacji finansowej i materiałów związanych z finansami, takich jak:

 • przepisy dotyczące rachunkowości, podatków, audytów itd.
 • dokumenty księgowe
 • analizy, raporty i sprawozdania finansowe
 • prospekty emisyjne
 • analizy giełdowe
 • umowy kredytowe
 • umowy leasingowe
 • polisy ubezpieczeniowe
 • dokumentacja przetargowa
 • dokumentacja dot. inwestycji (plany, realizacja, rozliczenia)
 • finansowa dokumentacja dot. restrukturyzacji przedsiębiorstw, ich upadłości i likwidacji
 • wyniki audytów finansowych dokonanych przez biegłych rewidentów
 • systemy informatyczne o zastosowaniach finansowych (tłumaczenie komend i instrukcji obsługi)

i inne.

Doskonale wiemy, że tłumaczenia finansowe wymagają zastosowania specyficznej nomenklatury. Rozumiemy, że bez bardzo dobrego rozeznania w nazewnictwie, bez znajomości nieraz subtelnych różnic między pokrewnymi, ale nie tożsamymi terminami nie ma mowy o przygotowaniu przekładu na najwyższym poziomie.

Dlatego przyjmując zlecenie, zobowiązujemy się do:

 • wykonania przekładu wysokiej jakości poprzez wybór spośród współpracujących z nami tłumaczy (native speakerzy z ponad 60 krajów) tych o kompetencjach zgodnych z tematyką i poziomem oryginału
 • zapewnienia dobrej współpracy poprzez wyznaczenie project managera do realizacji zlecenia i umożliwienie Klientowi stałego z nim kontaktu
 • zachowania poufności treści zawartych w dokumentach finansowych powierzonych do tłumaczenia pisemnego, jak i informacji przekazanych do tłumaczenia ustnego
 • dotrzymania uzgodnionego z Klientem terminu wykonania zlecenia.

Ponadto, aby zapewnić każdemu Klientowi usługi na najwyższym poziomie, otrzymany od translatora przekład oddajemy w ręce drugiego, równie kompetentnego tłumacza. Dokonuje on weryfikacji merytorycznej i językowej tłumaczenia i przekazuje je do korekty (ortografia i interpunkcja).

Dzięki takiemu podejściu możemy pochwalić się realizacją usług tłumaczeniowych dla wielu podmiotów uczestniczących w międzynarodowym obrocie towarów i usług: globalnych korporacji, firm zajmujących się przesyłaniem płatności pomiędzy krajami, obrotem akcjami, obrotem na rynku Forex itp. Zrealizowaliśmy także tłumaczenia dla branży bankowej i ubezpieczeniowej, jak również dla NGO (organizacji pozarządowych) i różnych instytucji. Wielu klientów wraca do nas z kolejnymi zleceniami, co jest dowodem ich zaufania. Zapracowaliśmy na nie.