Lokalizacja

Lokalizacja jest to proces adaptacji produktu lub usługi do kontekstu kulturowego oraz przyzwyczajeń lokalnego klienta. Dobrze, gdy ten proces poprzedza tzw. internacjonalizacja, czyli wcześniejsze zadbanie o to, by produkt lub usługę dostosować do nowych rynków zagranicznych.

Obszary, gdzie wymagana jest lokalizacja to m.in. dokumentacja techniczna (elektroniczna oraz drukowana), aplikacje do eLearningu, systemy biznesowe, strony internetowe, aplikacje internetowe, materiały szkoleniowe, materiały marketingowe, oprogramowanie.

Bardzo istotnym punktem lokalizacji jest utworzenie (po ukończeniu procesu tłumaczenia) ustandaryzowanego glosariusza. Usługa wymaga stałej współpracy oraz częstych konsultacji z Klientem.

Dlatego zapewniamy:
  • analizę tekstu pod kątem kraju docelowego, tak by Klient miał pewność, iż wiadomości dotyczące jego firmy będą łatwo zrozumiałe na rynku docelowym (dla przykładu: zlecono nam kiedyś wykonanie lokalizacji reklam i materiałów marketingowych dla firmy produkującej wykładziny dla szpitali; zwróciliśmy uwagę, że kolor tła (czarny) jest nieodpowiedni, gdyż w Polsce kojarzy się z chorobą i śmiercią, a nie leczeniem, oraz że w naszym kraju stosowany jest inny symbol lekarzy i szpitali);
  • zespół doświadczonych lingwistów, którzy dysponują doskonałą znajomością języka, zwyczajów oraz cech szczególnych danego języka i kraju docelowego;
  • wiedzę techniczną naszych tłumaczy;
  • monitorowanie procesu translacji przez klienta;
  • spójną terminologię, która wymaga pamięci tłumaczeniowej najwyższej jakości;
  • zmianę formatu numerów telefonicznych, formatu czasu, dat, miar, analizę i zamianę grafik, które mają sens w języku źródłowym, a dla odbiorcy z innego kraju mogą być niezrozumiałe.

 

Pozostałe wykonywane usługi:

Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia specjalistyczne i tłumaczenia techniczne!

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług tłumaczenia stron internetowych, także specjalistycznych i technicznych!