Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne

Znaczenie tłumaczeń medycznych we współczesnym świecie

Od początku istnienia naszej firmy tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne są naszą specjalnością. Świadomi tego, jak ważna w medycynie jest dokładność i precyzja, częstokroć mogąca decydować o czyimś życiu lub zdrowiu, tej dziedzinie tłumaczeń poświęcamy szczególną uwagę – na równi z tą, jaką poświęcają swoim pacjentom instytucje i firmy zajmujące się ochroną zdrowia.

Odpowiedzialność a dokładność przekładu

Aby lepiej uzmysłowić, jakie mogą być skutki niedokładności w tłumaczeniach medycznych, posłużmy się przykładem – historią nazwaną później „Słowem za 71 milionów dolarów”. W 1980 roku 18-letni Willie Ramirez został przyjęty do szpitala na Florydzie w stanie śpiączki. Jego przyjaciele i rodzina próbowali opisać jego stan sanitariuszom i lekarzom, ale mówili tylko po hiszpańsku. Z pomocą pośpieszyła dwujęzyczna osoba z personelu szpitalnego, tłumacząc używane przez rodzinę słowo „intoxicado” na angielski jako „toxicated” – a więc „odurzony”. Tymczasem „intoxicado” w języku hiszpańskim jest bliższe „otruciu” i nie ma takich skojarzeń z byciem pod wpływem narkotyków lub alkoholu, co angielskie „toxicated”. Po prostu bliscy Ramireza uważali, że nastolatek cierpiał na zatrucie pokarmowe. W rzeczywistości miał krwotok śródmózgowy, ale lekarze postępowali tak, jakby celowo przedawkował narkotyki, co może wywoływać podobne objawy. Z powodu błędu tłumaczenia Ramirez został dotknięty porażeniem czterokończynowym. Prawnicy wywalczyli dla niego odszkodowanie w wysokości 71 milionów dolarów.

Jak widać, w przypadku tłumaczeń medycznych dokładność niezbędna jest do tego, by lekarze mogli świadczyć odpowiednią opiekę i leczyć pacjentów mówiących w innych językach, a także komunikować się z nimi bez barier językowych.

Powszechność turystyki medycznej wymaga wielojęzycznej komunikacji

Dzięki technologiom i coraz tańszym opcjom podróżowania świat się kurczy i jest obecnie mniejszy niż kiedykolwiek. Zjawisko to wiąże się dla opieki medycznej oraz branży farmaceutycznej z nowymi możliwościami, na przykład zjawiskiem turystyki medycznej. Coraz więcej osób wyjeżdża bowiem za granicę leczyć się bądź na rekonwalescencję – ponieważ dane usługi są niedostępne w ich kraju lub po prostu łączą je z wakacjami. Wiąże się z tym ogromne zapotrzebowanie na tłumaczenia – specjalistyczne, o najwyższej jakości, wykonywane przez osoby z perfekcyjną znajomością języka. Jednym z największych problemów turystyki medycznej są bowiem bariery językowe.

Najczęściej wykonywanymi tłumaczeniami medycznymi są przekłady dokumentacji nowych leków, testów klinicznych, instrukcji obsługi sprzętu medycznego oraz prostych informacji medycznych. Przetłumaczona dokumentacja medyczna jest niezbędna lekarzom do tego, by prawidłowo leczyć osoby obcojęzyczne. Muszą oni także komunikować się z pacjentem, wyjaśnić, jakie leczenie jest niezbędne i jak będzie przebiegało. Tłumaczeniami muszą zajmować się profesjonaliści o specjalizacji w tłumaczeniach medycznych.

Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne w Unii Europejskiej

Oprócz udostępniania urządzeń medycznych czy wymiany informacji oraz upewniania się, że pracownicy służby zdrowia i pacjenci rozumieją, jak stosować lek czy korzystać ze sprzętów, istnieje wiele prawnych powodów, dla których warto korzystać z usług profesjonalnych usług tłumaczeń. Wiele przepisów prawnych Unii Europejskiej dotyczących leków, a także różnego rodzaju sprzętów i urządzeń medycznych oraz testów diagnostycznych wyraźnie określa, jakie informacje należy przekazywać użytkownikom. Na terenie Unii Europejskiej prawo wymaga tłumaczenia tych informacji na języki urzędowe krajów, w których produkt będzie sprzedawany. Jeśli tłumaczenie nie zostanie wykonane, lek lub urządzenie medyczne nie będzie mogło być legalnie sprzedawane w danym kraju.

Terminologia, która znana jest tylko specjalistom

W branży farmaceutycznej profesjonalne tłumaczenie medyczne jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Gdy produkty farmaceutyczne z krajów rozwiniętych wchodzą na rynki krajów rozwijających się i odwrotnie, niewielki błąd, taki jak niewłaściwe dawkowanie leków czy niedokładne informacje o alergiach, może prowadzić do poważnych konsekwencji. Z tego powodu jest niezwykle ważne, aby firmy farmaceutyczne i medyczne korzystały z tłumaczeń medycznych wykonywanych przez profesjonalnych lingwistów, którzy są ekspertami w tej dziedzinie.

Tłumaczenia dla opieki zdrowotnej często wymagają znajomości terminologii, która nie jest znana przeciętnemu użytkownikowi języka. Zagrażających życiu błędów można uniknąć, korzystając z naszego biura tłumaczeń, gdyż zatrudniamy wyłącznie takich tłumaczy, którzy biegle posługują się terminologią medyczną oraz językami źródłowymi i docelowymi.

Pracując zgodnie z wymogami normy jakości dla tłumaczeń ISO 17100, zatrudniamy wyłącznie specjalistów, gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, że tłumaczenia medyczne dotyczą często niezwykle skomplikowanych, złożonych i wrażliwych spraw, między innymi nowatorskich metod leczenia, gdzie często stajemy przed problemem braku polskich słów.

Każdy projekt pod lupą

Zrealizowaliśmy wiele dużych projektów dla firm z branży medycznej. Nasi tłumacze (lekarze, farmaceuci, biochemicy etc.) i weryfikatorzy mają najwyższe kwalifikacje poświadczone dyplomami i zaświadczeniami.

Ze względu na zagrożenia zdrowotne i prawne, do których mogą prowadzić nieprecyzyjne tłumaczenia medyczne czy farmaceutyczne, wprowadziliśmy surowe standardy oceny jakości własnej pracy. Obejmują one proces selekcji tłumaczy oraz korektę i weryfikację gotowego tłumaczenia. Z grona doświadczonych oraz kompetentnych językoznawców i specjalistów z branży wyłaniane są osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i wiedzę, a także wieloletnie doświadczenie, stanowiące niezbędny warunek współpracy z nami.

Naszymi klientami, dla których wykonujemy tłumaczenia, są:

firmy farmaceutyczne

firmy biotechnologiczne

firmy farmaceutyczne

organizacje zajmujące się badaniami klinicznymi (Clinical Research Organizations – CRO)

producenci oryginalnego sprzętu (Original Equipment Manufacturers – OEM)

producenci sprzętów i urządzeń medycznych

szpitale, przychodnie, laboratoria.

Jeśli jeszcze się wahasz, napisz do nas i porozmawiaj z asami branży!