Tłumaczenia telekomunikacyjne i o nowych technologiach

Natychmiastowy przepływ informacji jest w dzisiejszych czasach nieodzownym i kluczowym elementem zapewniającym nie tylko sukces biznesowy, ale i byt przedsiębiorstwa. Branża telekomunikacyjna rozwija się prężnie i to właśnie usługi z tej dziedziny są podstawą prosperity wszystkich innych gałęzi.

Rzetelna i szczegółowa prezentacja zakresu Twoich usług telekomunikacyjnych zagwarantuje, że szerokie rzesze klientów będą Cię postrzegać jako zaufanego i długoterminowego partnera przyczyniającego się do rozwoju ich firm. Zatrudniamy najlepszych tłumaczy technicznych ze znajomością branży, dzięki czemu gwarantujemy przekład najwyższej jakości, który sprawi, że prezentacja Twojej oferty biznesowej utwierdzi docelowych klientów w słuszności wyboru właśnie Twoich usług. Rzetelna i szczegółowa prezentacja Twoich usług telekomunikacyjnych może stać się początkiem długoteminowej współpracy z nowymi klientami.

Na globalnym rynku dotarcie do jak największej liczby klientów z różnych krajów i kontynentów jest gwarantem zbudowania siatki biznesowej obejmującej cały świat. Prezentacja oferty przełożona na wiele języków jest po wielekroć skuteczniejsza.

Oferujemy tłumaczenia Twojej oferty, obejmujące wszystkie aspekty branży telekomunikacyjnej, od ogólnej prezentacji usług po szczegółowe wykazy materiałów i towarów, takich jak sprzęt telekomunikacyjny, odbiorniki i nadajniki telefoniczne, radiowe i telewizyjne wraz z opisem ich specyfikacji technicznych i instrukcji obsługi. Tłumaczymy również treści umów świadczenia usług telekomunikacyjnych, zakładania i bieżącej konserwacji sieci telekomunikacyjnych, a także zakładania centrali i świadczenia usług telekomunikacyjnych dla podmiotów indywidualnych bądź firm.

Oferujemy szczegółowy i profesjonalny przekład wszelkiej dokumentacji firmowej dotyczącej wprowadzania i regulowania usług telekomunikacyjnych na terenach zakładów pracy i w firmach, w tym dokumentów dotyczących świadczenia usług radiowych i telewizyjnych na terenach zakładów, firm i instytucji publicznych jak również dokumentacji obejmującej warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych przez firmy zewnętrzne. Nasze usługi skierowane są zarówno do dostarczycieli takich usług, jak i do firm chcących wdrożyć te usługi w swoich zagranicznych filiach.

Wykonujemy przekład materiałów dotyczących:

– dostarczania sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących działalności telekomunikacyjnej oraz zasad świadczenia usług telekomunikacyjnych;

– warunków podejmowania i wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu oraz zakładaniu sieci i udogodnień towarzyszących oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym sieci i usług służących rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów telewizyjnych i radiofonicznych.

Tłumaczenia:

– dokumentów określających warunki gospodarowania częstotliwościami i numeracją;

– analiz wdrażania, rozwoju i wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej, telefonów, central telefonicznych, łączności telekomunikacyjnej;

– specyfikacji technicznej i instrukcji obsługi aparatów telefonicznych wraz z dokumentacją dotyczącą ich instalacji, obsługi oraz wykorzystania dla potrzeb łączności w systemach firmowych i u klientów indywidualnych;

– dokumentacji z zakresu praw i obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz praw i obowiązków odbiorców oraz użytkowników urządzeń telewizyjnych i radiowych;

– umów dotyczących warunków regulowania rynków telekomunikacyjnych;

– umów dotyczących warunków świadczenia usługi powszechnej;

– umów dotyczących warunków ochrony użytkowników usług;

– umów zawierających warunki przetwarzania i przechowywania danych w telekomunikacji i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej;

– analiz jakości i cen usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienia neutralności technologicznej;

– analiz funkcjonowania administracji łączności, jej współdziałania z innymi organami zarówno krajowymi, jak i instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulacji przepisów świadczenia usług telekomunikacyjnych i zdalnej komunikacji ogólnie;

– opisu zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie telekomunikacji;

– przepisów prawa z zakresu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Ustawy o radiofonii i telewizji.

Zakres naszych tłumaczeń obejmuje również zagadnienia związane z takimi pojęciami telekomunikacyjnymi jak:

– umowy z dostawcami publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

– opis urządzeń do świadczenia płatnych usług telekomunikacyjnych za pomocą monet, żetonów, kart telefonicznych, kart płatniczych itp.;

– instrukcje i specyfikacje opisujące urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz instalacje i systemy, które zawierają podzespoły elektryczne lub elektroniczne używane w świadczeniu usług telekomunikacyjnych bądź sieci telekomunikacyjnych;

– dostarczanie i zakładanie sieci telekomunikacyjnych – opis przygotowania sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, modyfikację, nadzór nad nią bądź umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego;

– materiały określające dostęp do lokalnej pętli abonenckiej, w tym charakterystyki lokalnej pętli abonenckiej lub lokalnej podpętli abonenckiej, pozwalające na korzystanie z pełnego pasma częstotliwości pętli abonenckiej (pełny dostęp do lokalnej pętli abonenckiej) lub niegłosowego pasma częstotliwości pętli abonenckiej przy zachowaniu możliwości korzystania z lokalnej pętli abonenckiej przez jej operatora do świadczenia usług telefonicznych (określane jako współdzielony dostęp do lokalnej pętli abonenckiej).

Oferujemy również przekład dokumentów z zakresu:

– dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej;

– dostępu do dedykowanych systemów oprogramowania, w tym do systemów wspomagających eksploatację sieci telekomunikacyjnych;

– dostępu do translacji numerów lub systemów zapewniających analogiczne funkcje;

– dostępu do sieci telekomunikacyjnych, w tym na potrzeby roamingu;

– dostępu do usług sieci wirtualnych.

Ponadto oferujemy przekład:

– dokumentów dotyczących rozwiązań technicznych umożliwiających wybór programów stosowanych w systemach telewizji cyfrowej, zawierających dodatkowe dane opisujące kanały występujące w cyfrowym sygnale telewizyjnym;

– charakterystyki infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń telekomunikacyjnych, linii, kanalizacji kablowych, słupów, wież, masztów, kabli i przewodów oraz osprzętu wykorzystywanego do zapewnienia i umożliwienia telekomunikacji;

– instrukcji opracowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie rachunkowości regulacyjnej, zawierających opis przyjętych w ich przedsiębiorstwach sposobów wyodrębnienia aktywów i pasywów, przychodów i kosztów działalności w zakresie dostępu telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym;

– instrukcji i specyfikacji dotyczącej interfejsu;

– programów aplikacyjnych i oprogramowania umożliwiającego łączenie, współpracę i wymianę informacji pomiędzy aplikacjami dostarczanymi przez nadawców lub dostawców usług a urządzeniami telewizji cyfrowej służącymi do przekazywania cyfrowych sygnałów umożliwiających świadczenie usług telewizyjnych lub radiowych.

Wykonujemy również tłumaczenia opisów sieci telekomunikacyjnych z zakresu systemów transmisyjnych oraz urządzeń komutacyjnych i przekierowujących, umożliwiających nadawanie, odbiór i transmisję sygnałów za pomocą fal radiowych, przewodów, fal optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną.

Zapraszamy do kontaktu i przedstawienia nam szczegółowego zakresu Waszych usług oraz pól działania firmy. Staramy się zapewniać jak najszerszy zakres tłumaczeń dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Warto przeczytać:


Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia specjalistyczne i tłumaczenia techniczne!