Tłumaczenia dla finansów

W słynnym filmie „Kabaret” Liza Minnelli i Joel Grey śpiewali: „Pieniądze sprawiają, że świat się kręci”. Ale pieniądz jako taki pojawił się dopiero w VII wieku p.n.e. Co zatem napędzało świat wcześniej? To samo, tylko pod inną postacią.

Pierwsze środki płatnicze pojawiły się już w czasach, gdy ludzie zorganizowani byli w plemiona i wytwarzali najprostsze narzędzia. Funkcję pieniądza wypełniały wówczas te narzędzia, a także to, co za ich pomocą zdobyto: mięso, jadalne rośliny, skóry do okrycia.

Potem, zależnie od cywilizacyjnego zaawansowania, miejscowej kultury i lokalnych zasobów, płacidłem były m.in.: skóry zwierzęce i tkaniny (np. w średniowiecznej Polsce), ziarna kakaowe i pióra rzadkich ptaków (u Azteków), bryłki soli (m.in. w Tybecie), alkohol (choćby podczas podboju ziem należących do Indian), a także muszelki, szklane koraliki, broń, bryłki cennych kruszców, kamienie szlachetne, oryginalne rękodzieło.

Do tej pory się zdarza, że środkiem zapłaty są chleb lub inne podstawowe artykuły spożywcze, a także papierosy i wódka. Stosują je choćby ludzie na zamkniętych terenach, takich jak obozy dla imigrantów, jak wcześniej w gettach i obozach wojskowych czy koncentracyjnych podczas II wojny światowej.

Od początku cenne

Pierwsze pieniądze w postaci bilonu pojawiły się najprawdopodobniej w VII wieku p.n.e. W każdym razie z tego okresu pochodzą najstarsze znalezione monety. Wytwarzano je w Fenicji (tereny dzisiejszego Libanu, zachodniej Syrii i północnego Izraela), Lidii (obecnie Turcja) i Argolidzie (obecnie Grecja).

Wartość monet bardzo długo była bezpośrednio związana z wartością kruszcu, z którego je wykonano. A była ona duża. Dlatego przez wiele stuleci płacenie monetami było stosunkowo rzadkie, o wiele rzadsze niż wymiana towarowa.

Z kolei pierwsze banknoty wydrukowano i wprowadzono do obrotu w Chinach prawdopodobnie w VII wieku n.e. W Europie zaczęto je stosować sześćset lat później. Ich wartość wynikała z zabezpieczenia w złocie.

Najstarsze polskie banknoty wyemitowano w 1794 roku. Były to bilety skarbowe o nominałach 5, 10, 25, 50, 100, 500 i 1000 złotych polskich i łącznej wartości 60 mln złp. Za emisją stała Rada Najwyższa Narodowa – rząd powołany w związku z insurekcją kościuszkowską. Dzięki biletom chciał uzyskać środki na działania wojenne. (O początkach bankowości na ziemiach polskich można przeczytać tutaj).

Wartość zaufania

Biura tłumaczeń, takie jak From-To, rzadko mają okazję przekładać takie informacje. Nie są też one powszechnie znane. Dlatego się nimi dzielimy.

Na co dzień obsługujemy firmy i instytucje nawiązujące bądź kontynuujące współpracę międzynarodową. Może ona dotyczyć bardzo różnych obszarów, dlatego From-To ma zespół tłumaczy o szerokich kompetencjach. Jedną z nich jest dokonywanie tłumaczeń ekonomicznych.

Nasi translatorzy zajmują się przekładami wszelkiego rodzaju dokumentacji finansowej i materiałów związanych z finansami, takich jak:

 • przepisy dotyczące rachunkowości, podatków, audytów itd.
 • dokumenty księgowe
 • analizy, raporty i sprawozdania finansowe
 • prospekty emisyjne
 • analizy giełdowe
 • umowy kredytowe
 • umowy leasingowe
 • polisy ubezpieczeniowe
 • dokumentacja przetargowa
 • dokumentacja dot. inwestycji (plany, realizacja, rozliczenia)
 • finansowa dokumentacja dot. restrukturyzacji przedsiębiorstw, ich upadłości i likwidacji
 • wyniki audytów finansowych dokonanych przez biegłych rewidentów
 • systemy informatyczne o zastosowaniach finansowych (tłumaczenie komend i instrukcji obsługi)

i inne.

Doskonale wiemy, że tłumaczenia finansowe wymagają zastosowania specyficznej nomenklatury. Rozumiemy, że bez bardzo dobrego rozeznania w nazewnictwie, bez znajomości nieraz subtelnych różnic między pokrewnymi, ale nie tożsamymi terminami nie ma mowy o przygotowaniu przekładu na najwyższym poziomie.

Dlatego przyjmując zlecenie, zobowiązujemy się do:

 • zapewnienia wysokiej jakości przekładu poprzez wybór spośród współpracujących z nami tłumaczy (native speakerzy z ponad 60 krajów) tych o kompetencjach zgodnych z tematyką i poziomem oryginału
 • zapewnienia dobrej współpracy poprzez wyznaczenie project managera do realizacji zlecenia i umożliwienie Klientowi stałego z nim kontaktu
 • zachowania poufności treści zawartych w dokumentach finansowych powierzonych do tłumaczenia pisemnego, jak i informacji przekazanych do tłumaczenia ustnego
 • dotrzymania uzgodnionego z Klientem terminu wykonania zlecenia.

Ponadto, aby zapewnić każdemu Klientowi usługi na najwyższym poziomie, otrzymany od translatora przekład oddajemy w ręce drugiego, równie kompetentnego tłumacza. Dokonuje on weryfikacji merytorycznej i językowej tłumaczenia i przekazuje je do korekty (ortografia i interpunkcja).

Dzięki takiemu podejściu możemy pochwalić się realizacją usług tłumaczeniowych dla wielu podmiotów uczestniczących w międzynarodowym obrocie towarów i usług: globalnych korporacji, firm zajmujących się przesyłaniem płatności pomiędzy krajami, obrotem akcjami, obrotem na rynku Forex itp. Zrealizowaliśmy także tłumaczenia dla branży bankowej i ubezpieczeniowej, jak również dla NGO (organizacji pozarządowych) i różnych instytucji. Wielu klientów wraca do nas z kolejnymi zleceniami, co jest dowodem ich zaufania. Zapracowaliśmy na nie.