Tłumacze Bez Granic

Doskonale wiemy, że nie wypada chwalić się dobrymi uczynkami, ale tym razem zrobimy wyjątek. Chcemy bowiem, żeby inicjatywa, o której będzie mowa, zyskała większy rozgłos. Jak w przypadku większości takich spraw pomóc może każdy, nawet najmniejszym gestem. Co więcej, zbliżają się Święta, warto więc jak najczęściej przypominać o tym, że nie dla wszystkich jest to radosny czas. Istnieją jednak przeróżne możliwości, by próbować to zmieniać.
Inicjatywa Translator Without Borders

Logo Translators Without BordersJedną z nich jest powstała w 1993 roku we Francji inicjatywa Translators Without Borders – międzynarodowa organizacja non-profit zrzeszająca tłumaczy z całego świata, którzy nieodpłatnie oferują swoje usługi tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, czyli w miejscach dotkniętych klęskami żywiołowymi, konfliktami zbrojnymi, czy innymi kryzysami. Część tłumaczy pracuje również stacjonarnie, tłumacząc treści dla organizacji pozarządowych, na rzecz akcji humanitarnych oraz innych tego typu instytucji.

Gdy myśli się, np. o pomocy ofiarom huraganów, do głowy rzadko przychodzi refleksja, że tłumacz to osoba, której obecność na miejscu jest niemal równie ważna jak lekarza czy strażaka. Istnieje także duże prawdopodobieństwo, że gdyby w pierwszych dziewięciu miesiącach ekspansji wirusa Eboli informacje o zagrożeniu i sposobach przeciwdziałania dotarły do mieszkańców zaatakowanych przez chorobę terenów, zapobiegłoby się epidemii. Ludzie nie byli świadomi ryzyka, nie wiedzieli, jak chronić się przed zakażeniem. Wszystko przez to, że ostrzeżenia nie były dostępne w ich językach. Na obszarach zaatakowanych przez wirus w użyciu jest ponad dziewięćdziesiąt z nich, a duża część mieszkańców mówi tylko w jednym wybranym.

Aktywność Tłumaczy Bez Granic

Tłumacze Bez Granic dzielą swoją aktywność pomiędzy kilka obszarów. Są to m.in.: szybka pomoc w czasie sytuacji kryzysowych na całym świecie, umożliwianie i ulepszanie komunikacji między wolontariuszami a potrzebującymi w ramach długoterminowej współpracy z fundacjami i organizacjami, szkolenie tłumaczy w lokalnych społecznościach, zwłaszcza tych wielokulturowych, rozpowszechnianie istotnych, często ratujących życie, informacji, ułatwianie dostępu do wiedzy itd.

International Network of Streep Papers

Wśród nich była International Network of Street Papers (www.insp.ngo), wydająca uliczne czasopisma o tematyce społecznej, które są później sprzedawane przez osoby bezdomne, uczone wcześniej dysponowania środkami i przygotowywane do samodzielnego życia w społeczeństwie. Tłumaczyliśmy także dla Centre for Access to Football in Europe (www.cafefootball.eu), która zajmuje się ułatwianiem osobom niepełnosprawnym dostępu do stadionów i innych miejsc, gdzie odbywają się ważne wydarzenia sportowe. Zważywszy na fakt, że osoby o ograniczonej możliwości poruszania się stanowią 40% społeczeństwa, zmiany, które następują po ingerencji CAFE umożliwiają dużej części populacji korzystanie ze swoich praw pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Fairstart

Inną inicjatywą, którą wsparliśmy w ramach projektu Tłumacze Bez Granic była fundacja Fairstart (www.fairstartfoundation.com). Otacza ona opieką dzieci z całego świata mieszkające w ośrodkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych. Często, z różnych powodów, mają one gorszy start w przyszłość i ograniczone możliwości rozwoju. Fairstart dąży do wyrównania szans dzieci wychowanych przez instytucje opiekuńcze głównie poprzez szkolenia dla rodzin zastępczych i personelu placówek, pomagające poprawić jakość opieki nad dziećmi. Lingonika tłumaczyło polską wersję tych szkoleń. Dużą część naszej pracy stanowiły także teksty dla Wikimedii (www.commons.wikimedia.org) – fundacji rozpowszechniającej wiedzę, dbającej, żeby była ona bezpłatna i łatwo dostępna dla ludzi na całym świecie.

Dlaczego angażujemy się w pracę na rzecz Translators Without Borders? Z całego serca wierzymy, że język i komunikacja naprawdę mają kluczowe znaczenie. Ułatwianie szybkiego przepływu niezbędnych informacji to także niesienie pomocy. Dzięki takiej formie wsparcia często można zapobiec katastrofie. Można również umożliwić sprawne poradzenie sobie z jej skutkami, a także rozpowszechnić wiedzę o wspaniałych inicjatywach czyniących dobro na całym świecie.

Nie jesteś tłumaczem, ale chciałbyś pomóc?

Możesz przekazać darowiznę dowolnej wysokości na rzecz Translators Without Borders i tym samym sprawić, że ludzie na całym świecie będą mieć zapewnioną opiekę zdrowotną, system zarządzania kryzysowego i edukację w języku, który rozumieją. Twoje wsparcie naprawdę zmieni czyjeś życie.

 

English to Polish volunteer translator
English to Polish volunteer translator

I am also a professional translator : English to Polish professional translator


Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia medyczne i prawnicze!

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz!