Nowe wyzwania dla tłumaczy z branży finansowej- część 1.

branży finansowejDziś przedstawiamy pierwszą część obszernego artykułu o tłumaczeniach finansowych. Mamy nadzieję, że z wiedzy w nim zawartej skorzystają nie tylko sami tłumacze z branży finansowej, ale również potencjalni zleceniodawcy, a także wszyscy inni, którzy szukają informacji o tego typu usługach.

Tłumaczenia dla branży finansów to szczególny rodzaj przekładu. Są one wyjątkowo istotne, ponieważ globalizacja sprawiła, że firmy i banki mogą mieć swoje oddziały na całym świecie. Konieczność operowania mnóstwem dokumentów powoduje, że tłumaczenia są potrzebne tej branży jak nigdy dotąd. Jak każda branża, i ta ma swoją specyfikę, której zasadnicza cecha to konieczność stosowania przy przekładzie precyzyjnych technik dobranych specjalnie dla danego sektora działalności finansowej oraz doskonałej znajomości terminologii. Tak jak przy wysyłaniu przelewu nie możemy pomylić numeru konta, tak tłumacz specjalizujący się w finansach nie może sobie pozwolić na najmniejszy błąd. Dlatego pierwszym, bardzo istotnym krokiem tłumacza jest dokładne zapoznanie się z tekstem źródłowym i jego szczegółowa analiza.

Instytucją, która obecnie w największym stopniu korzysta z usług tłumaczy finansowych, jest Europejski Bank Centralny. W strefie euro znajduje się teraz osiemnaście państw wspólnoty. Łatwo więc sobie wyobrazić, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu tłumaczenia. Mimo że angielski jest oficjalnym językiem urzędowym, większość państw woli pracować z dokumentami przetłumaczonymi na swoje języki ojczyste. Ponieważ w grę wchodzą ogromne sumy pieniędzy, a także zaufanie do światowych organizacji, tłumacz takiej instytucji jak Europejski Bank Centralny pracuje pod wielką presją. Aby osiągnąć sukces w tak elitarnym środowisku, musi on posługiwać się szeroką wiedzą z zakresu bankowości i finansów, efektywnie organizować swoją pracę oraz być wyjątkowo uważny i skupiony na szczegółach. Wspomniane wymagania dotyczą nie tylko tłumaczy pracujących dla prestiżowych środowisk rządzących, ale również tych wykonujących zlecenia dla firm.

 

Księgowość

Jedną z podstawowych dziedzin, jakimi zajmuje się tłumacz z branży finansowej, jest księgowość. W ostatnich 16 latach przeciętne sprawozdanie finansowe zwiększyło swoją objętość o około 52%. Oznacza to więcej pracy dla tłumaczy. Niedawno zaczęły obowiązywać międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, których wytyczne muszą być stosowane w „języku księgowości”. Tłumacze finansowi muszą brać pod uwagę nowe normy i dokładnie je poznać, a nie należą one do mało skomplikowanych. Normy te opierają się głównie na zastosowaniu ściśle określonej terminologii. Niestety nie we wszystkich językach opracowane zostały już materiały, do których może odnieść się tłumacz w poszukiwaniu wiedzy. Co więcej, wspomniane standardy są co roku aktualizowane.

 

Audyty

W obliczu kryzysu finansowego Unia Europejska wyszła z inicjatywą dosyć obszernych zmian obejmujących tłumaczy-audytorów.

Główne ich założenia dotyczą:

  • zmniejszenia konkurencji poprzez wprowadzenie nowych wymagań co do przetargów i wyznaczania audytorów;
  • wyeliminowania odnotowanych zagrożeń dla niezależności rewidentów, wynikających z rotacji kadr firm audytorskich oraz ograniczeń usług innych niż audytorskie.

Podobne zmiany mają zostać wprowadzone w USA. O ile nie wpłyną one na językowy aspekt pracy tłumaczy, to skomplikują nieco kwestię warunków zatrudnienia audytorów. Na szczęście nie zapowiada się, by reformy, o których mowa, miały być bardzo złożone, zadbano również, aby dostępne były wszystkie niezbędne informacje ich dotyczące.

Bankowość

Bankowość to jedna z oczywistych dziedzin pracy tłumaczy z branży finansowej, w której również konieczne jest śledzenie na bieżąco wszelkich innowacji. W czasie ostatniego kryzysu finansowego opracowano na przykład ogólnoświatowy system regulacji prawnych pod nazwą Basel III, który zakłada stosowanie zasad adekwatności kapitałowej, przeprowadzanie oceny ryzyka za pomocą odpowiednich analiz i testów oraz pracę nad ulepszeniem przejrzystości cen i płynności rynku. Przy okazji tworzenia Basel III powstały tysiące dokumentów, których przetłumaczenie było nieodzowne dla skutecznej pracy nad zmianami. W dokumentach tych zawarto mnóstwo skomplikowanych wyliczeń mających określić właściwe stawki rezerw dla banków. W tekstach pojawia się też wiele specyficznych sformułowań związanych ściśle z samym systemem Basel III, z którą to terminologią obeznani są tylko specjaliści z Unii, co sprawia, że dostęp do informacji jest dla tłumaczy zwykle mocno ograniczony.

 

Biznes

Spowolnienie ekonomiczne wpłynęło w ten czy inny sposób na wszystkie formy biznesu, niezależnie od wielkości, lokalizacji i branży. W rezultacie przedsiębiorstwa zatrudniają profesjonalnych doradców, którzy pomagają im zmierzyć się z wyzwaniami, między innymi brakiem płynności finansowej, reorganizacją czy wymaganiami regulacyjnymi. Firmy specjalizujące się w doradztwie i konsultingu są częstymi klientami tłumaczy z branży finansowej, ich usługi są bowiem wielowymiarowe, tak jak aspekty ekonomii. Opierają się najczęściej na restrukturyzacji oraz wykrywaniu i zapobieganiu nadużyć, z którymi to obszarami wiąże się później praca zatrudnionych tłumaczy. Trudno jednoznacznie określić zakres tematyczny zleceń, każda firma ma bowiem właściwy tylko sobie profil działania, a tendencje w biznesie zmieniają się bardzo szybko, z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na jedne usługi, a zanikające na inne.

C.d.n.

 

Podobne wpisy:


Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia medyczne i prawnicze!

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz!