„accept” czy „agree”

„Jaka jest różnica pomiędzy accept i agree?”

Dziś odpowiem na pytanie zadane przez Małgorzatę, dotyczące różnicy pomiędzy „accept” oraz „agree”. I jest to bardzo dobre pytanie. Wielu ludzi często myli te słowa. Chociaż są bardzo podobne, mają zupełnie inne znaczenie! Zacznijmy od „accept”, używane, kiedy potwierdzamy coś, przyjmujemy (np. nagrody) lub kiedy po prostu chcemy powiedzieć TAK, szczególnie jeżeli chodzi o zaproszenia.

Natomiast „agree” zastosujemy w sytuacji, gdy wyrażamy chęć zrobienia czegoś, zgadzamy się na coś (np. She agreed to come). Również istotnym jest, że po „agree” należy wstawić „to” oraz czasownik w bezokoliczniku. A żeby lepiej wyjaśnić poniżej podam po dwa zdania z przykładowym użyciem obu słów.

Do you accept cats in your hotel?

With great pleasure we will accept invitation.

My son was accepted to Harvard University.

 

We agreed to start early.

My brother has agreed to look after my dog when I am away.

 

Napisz do Nas jeśli potrzebujesz pomocy w tłumaczeniu ustnym lub pisemnym!


Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia medyczne i prawnicze!

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz!