“excuse me” czy “sorry”?

„Jaka jest różnica pomiędzy excuse me i sorry?”
Dziękujemy za pytania! Pierwsze, na które postanowiliśmy odpowiedzieć, dotyczy dość kłopotliwych i często błędnie przez obcokrajowców używanych słów: excuse me i sorry. Różnica jest znaczna, a najprościej ująć ją tak: excuse me powiemy przed faktem, natomiast sorry – po fakcie. Czyli: przepychamy się wózkiem sklepowym między ciasnymi alejkami i mówimy excuse me osobom, które stoją nam na drodze. Gdy jednak wjedziemy już komuś na piętę, powiemy sorry.
Różnicę tę można ładnie ująć po angielsku:
Excuse me is asking for permission. Sorry is asking for forgiveness.
Czyli zasada brzmi: sorry dotyczy przeszłości (czegoś, co już się stało), a excuse me – przyszłości (czegoś, co oby się nie stało).
Sorry można także powiedzieć, gdy nie dosłyszało się, co ktoś powiedział; słowem o tym samym znaczeniu jest pardon, wymawiane oczywiście z angielskim, nie francuskim akcentem. Najlepiej obrazuje to tabela z przykładami:

SORRY

Okazanie przykrości, że zrobiło się coś, co mogło być dla kogoś nieprzyjemne

I’m really sorry, I didn’t mean to hurt your feelings.

Uprzejmy sposób przekazania informacji, która może kogoś rozczarować lub być nieprzyjemna

I’m sorry, but all the trains to Warsaw are fully booked.

Chęć naprawy błędu w wypowiedzi

Turn right sorry left at the traffic lights.

Odmowa przyjęcia propozycji lub spełnienia prośby

‘Are you coming to the part?’ ‘Sorry, no. I’ve got to finish this project.’

Wyrażenie braku zgody z kimś lub poinformowanie go, że popełnił błąd

I’m sorry, but I find that very hard to believe, Mr Smith.

Poproszenie o powtórzenie czegoś, czego się nie dosłyszało

Sorry? What was that again?

Gdy coś złego się komuś wydarzy lub znajdzie się w złej sytuacji, jako wyraz współczucia

I’ve got no sympathy for her, but I feel sorry for her children.

Przekazanie swojego smutku i żalu, że nie jest inaczej

Jane was always sorry she hadn’t kept up her Spanish lessons.

EXCUSE ME

Uprzejme zwrócenie na siebie czyjejś uwagi, zwłaszcza gdy pragnie się zadać pytanie

Excuse me, where is the nearest restaurant please?

Grzeczne poproszenie kogoś, by zrobił miejsce lub przepuścił

Excuse me, may I just squeeze past?

Przekazanie, że się wychodzi

Excuse me a moment, I’ll be right back.

Wytłumaczenie (lub nie) czyjejś beztroski bądź ofensywnego zachowania

Nothing can excuse that kind of rudeness.

PARDON

Oficjalne uniewinnienie kogoś uznanego za winnego przestępstwa

Several criminals were pardoned last Monday by the President.

Wybaczenie komuś złego zachowania

He could never pardon Shiella for the things she had done.

Oświadczenie, że łatwo zrozumieć, dlaczego ktoś coś zrobił, powiedział czy pomyślał

Anyone reading the advertisement might be pardoned for thinking that the offer was genuine.

Jeśli jednak potrzebujesz naszej pomocy w sprawie tłumaczeń – zapraszamy do kontaktu!