Z serii częste błędy

Jeden z naszych Czytelników zapytał, jakie błędy najczęściej popełniają Polacy mówiąc po angielsku. Postanowiliśmy przygotować serię wpisów o najbardziej popularnych błędach. Zaczniemy dziś od dwóch tzw. false friends – fałszywych przyjaciół, czyli wyrazów, które wydają się oznaczać co innego, niż faktycznie znaczą.

Na pierwszy ogień bierzemy „actually” i „eventually”, które, wbrew pozorom, wcale nie znaczą aktualnie i ewentualnie.

Pierwsze z nich – „actually” znaczy „właściwie”, np. Actually, I don’t like going to the cinema – Właściwie to nie lubię chodzić do kina.

Jeżeli jednak chcemy powiedzieć, że w tym momencie coś robimy (aktualnie) to użyjemy zwrotów: at the moment, right now lub currently.

Co do słówka „eventually” – oznacza ono „w końcu” lub też „ostatecznie”, np. We may go to her eventually – W końcu może do niej pójdziemy.

Natomiast „ewentualnie” zależy od kontekstu, ale można używać następujących fraz: if necessary, if need be lub alternatively

Jeśli jednak dalej masz problem z przetłumaczeniem to nie trudź się i napisz do Nas!


Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia medyczne i prawnicze!

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz!