Czym jest „Zero Conditional”?

Zero Conditional jest to jeden z trybów warunkowych, najprostszy ze wszystkich. Używamy go wtedy, kiedy to, o czym mówimy, jest ZAWSZE prawdą, na przykład: jeżeli zmieszasz kolory żółty i niebieski, otrzymasz kolor zielony.
If you mix yellow and blue you get green.
W tym trybie, w obu częściach zdania, użyjemy czasu Present Simple:
If + Present Simple, Present Simple.

Nieistotne jest, czy mówimy o przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości – zawsze oczekujemy tego samego efektu. Parę przykładów:
If you don’t eat, you die.
When you don’t eat, you get hungry.

Paweł.


Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia medyczne i prawnicze!

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz!