Ile tak naprawdę istnieje języków na świecie?

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, ile jest języków i ile w związku z tym pojawia się możliwości?

języków na świecie

Encyklopedia Britannica, wydanie z 1911 roku, podaje, że istnieje około 1000 języków na świecie, jednak liczba ta dynamicznie rosła przez cały XX wiek. Już w 2009 roku fragmenty Biblii tłumaczono na 2508 języków, a najbardziej wiarygodne obecnie źródło, publikacja Ethnologue, wymienia ich 6909. Ethnologue wydawana jest przez SIL International, chrześcijańską organizację stawiającą sobie za cel badanie rzadziej używanych języków. Niestety istnieje wiele kontrowersji związanych z dokładnym ich liczeniem, a to za sprawą braku skonkretyzowanych kryteriów lingwistycznych, które jednoznacznie określałyby, które etnodialekty uznawane są za język, a które za dialekt. I tak na przykład Ethnologue wlicza do swojej bazy osobno trzynaście języków chińskich, które razem tworzą jeden makrojęzyk.

Języki indoeuropejskie

Języki podzielone są na grupy. Najbardziej znana jest grupa języków indoeuropejskich, do której należy m.in. język angielski. Szacuje się, że ogółem jest ok. 250 grup (rodzin) języków na świecie. W Europie używanych jest 230 języków, w Azji – 2197. Najbardziej zróżnicowanym językowo obszarem jest Papua-Nowa Gwinea: 832 języki (z około 40–50 grup) na ok. 3,9 mln mieszkańców. W Ameryce Północnej używano niegdyś ponad 300 języków, z których obecnie pozostało 165. Niektóre języki posiadają więcej niż jedną nazwę: na przykład należący do rodziny języków ugrofińskich udmurcki, używany w Republice Udmurckiej w Rosji, jest też nazywany wotiackim. Natomiast prawie 80% języków na świecie pozostaje niezbadane – wiemy jedynie, że istnieją, jednak wiadomo o nich niewiele. Posługują się nimi ludzie mieszkający na trudno dostępnych obszarach lub żyjący w zamkniętych społecznościach, do których bronią dostępu.

Języki biznesu

Wiemy natomiast dokładnie, które języki królują w biznesie. Są to: angielski, chiński mandaryński i hiszpański – warto je znać, chcąc rozszerzać działalność swojej firmy na rynki europejskie i światowe. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej równie często w kontaktach biznesowych używa się niemieckiego i rosyjskiego. Rola rosyjskiego będzie jeszcze rosnąć – Rosja obok Brazylii, Indii, Chin, Japonii i USA ma znaleźć się za kilkanaście lat w grupie największych gospodarek świata.

Dialekty w kręgach kulturowych

Oprócz języków głównych, które najczęściej uznaje się za oficjalne, prawie w każdym kręgu kulturowym istnieje wiele dialektów. Chińskie dialekty: kantoński, hakka czy szanghajski różnią się od siebie tak bardzo, jak języki romańskie, np. francuski, hiszpański i portugalski. Mają jednak wspólne pismo i wiążą się z jednym narodem. Z kolei urdu i hindi to dokładnie te same systemy (wcześniej nazywane hindustani), jednak używane w dwóch różnych krajach (Indie i Pakistan), mające różne pisma i orientacje religijne. Mocno różniące się pomiędzy sobą języki mogą zawierać te same słowa (np. litewski i polski), z kolei osoby mówiące tym samym językiem mogą używać mocno różniącego się słownictwa (z takich przyczyn jak wykształcenie, region zamieszkania itp.). Ciekawe, że Bułgarzy bez trudu zrozumieją Macedończyków, ale Macedończycy mogą mieć spore problemy z rozumieniem Bułgarów.

Malejąca liczba języków na świecie

Niestety, liczba języków stale maleje – nawet teraz, gdy czytasz te słowa… Lingwiści są zdania, że w ciągu 100 lat przynajmniej 3000 z 6909 języków niemal na pewno zniknie. Statystycznie co dwa tygodnie umiera jeden z nich.

Warto więc o nie dbać i pamiętać, że – jak powiedział Ludwig Wittgenstein: granice mojego języka to granice mojego świata. Im bardziej więc chcemy otworzyć się na świat, im większe szczyty zdobyć, tym lepiej powinniśmy się komunikować w różnych językach. Albo po prostu zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy pomogą pokonać lingwistyczne przeszkody stojące na drodze do sukcesu.

 

Podobne wpisy:

 


Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia medyczne i prawnicze!

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz!